Vlada Srbije je usvojila predlog Zakona o obnovljivim izvorima energije

Očekuje se potvrda ovog Zakona u parlamentu.

Cilj ovog zakona je da se novim rešenjima podstakne proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Srbiji i nove investicije u ovoj oblasti.

Novi zakon podržava sistem aukcija kao zamenu za do sada korišćeni sistem feed-in tarifa.

Ovim zakonom se uvodi i koncept javnog tendera za izbor strateškog partnera u oblasti OIE. Takođe se dodatno definiše kako se proizvođači energije moraju pridržavati propisa u oblasti vodoprivrede i životne sredine, kao i uslovi nadzora od strane inspekcijskih službi.

Poseban zakon o obnovljivim izvorima energije u Srbiji

Ministarstvo rudarstva i energetike najavilo je pripremu posebnog zakona posvećenog obnovljivim izvorima energije. Ova oblast je trenutno regulisana Zakonom o energetici.

Motiv za razvoj ovog dokumenta bilo bi stvaranje ambijenta za veće iskorišćenje obnovljivih izvora u Srbiji. Očekuje se promena sistem podsticaja proizvodnje, tako da će umesto dosadašnjeg sistema feed-in tarifa biti uvedene aukcije za energiju iz obnovljivih izvora.

Premijerka Srbije i premijer Republike Srpske (BiH) potpisali zajedničku izjavu o izgradnji hidroenergetskog sistema „Gornja Drina“

U Banjaluci je 13.11.2020. godine potpisana zajednička izjava o izgradnji tri hidrocentrale u gornjem slivu reke Drine (HE „Buk Bijela“, „HE Foča“ i HE „Paunci“), koje zajedno formiraju hidroenergetski sistem „Gornja Drina“. Procenjena vrednost sistema je oko 520 miliona evra.

Projekat će realizovati preduzeće „HES Gornja Drina“, koje je nastalo spajanjem preduzeća „Hidroelektrana Buk Bijela“ i „Hidroelektrane Foča i Paunci“ u septembru 2019. godine. Vlasnici sadašnjeg preduzeća su „Elektroprivreda Srbije“ (51%) i „Elektroprivreda Republike Srpske“ (49%).

EZ Smernice za projekte malih elektrana

Sekretarijat Energetske zajednice objavio je Smernice za projekte malih hidroelektrana (MHE) namenjen državama-članicama zajednice, a pre svega onima na Zapadnom Balkanu. Ovaj dokument bi trebalo da bude od koristi onima koji razvijaju projekte MHE, nadležnim institucijama, kao i široj javnosti.

Poslednjih godina u više zemalja-članica EC postoji veliko nezadovoljstvo javnosti izgradnjom malih elektrana. Ovo nezadovoljstvo se ne ogleda samo u javnim protestima, već i u pisanju žalbi koje se upućuju EZ.

Jedan od ciljeva Smernica je stoga i usaglašavanje procesa izgradnje MHE sa procedurama procene uticaja na životnu sredinu, a u cilju smanjenja štetnih uticaja njihove izgradnje na životnu sredinu.

Pored toga Smernice sadrže i druge važne teme, koje se, pre svega, odnose na pitanje finansiranja rada MHE, tj. subvencija. Smernice su usvojene nakon što je njihov nacrt bio predmet javne rasprave u trajanju od mesec dana, tokom čega je stigao veliki broj komentara i sugestija, pre svega od strane NVO.