Postojeće hidroelektrane u Crnoj Gori

Postojeće hidroelektrane u Crnoj Gori su: