HE Vrla II

HE „Vrla II“ locirana je u koritu reke Vrle, a na ulivu reke Bitvrđe, koja se kao i vode Gradskog potoka i reke Vrle uvodi u dovod ove elektrane. Prva sinhronizacija izvršena je 1954. godine.

Najvažnije karakteristike HE „Vrla II“ sa odgovarajućim objektima date su u nastavku:

  • Akumulacija
Ukupna zapremina0,1 milion m3
  • Dovod
Dužina tunela3.568 m
  • HE
Tipakumulaciona
Maksimalni pad153,9 m
Minimalni pad136,7 m
Instalisani protok18,5 m3/s
Instalisana snaga11,28 + 13,65 MW
Godišnja proizvodnja energije51 GWh
Broj agregata2
Tip turbineFrancis, vertical

(Izvor: JP PS Web sajt)