HE Zvornik

Brana „Zvornik“ je betonska gravitaciona konstrukcija smeštena na donjem delu toka reke Drine. Ona je izgrađena (i njena akumulacija formirana) 1955. godine. Površina njenog sliva je 17.423 km2. Prosečan proticaj reke je 399 m³/s.

Visina brane je 42 m, a njena dužina (bez mašinske zgrade) 167 m. U središnjem delu brane smešten je preliv sa slapištem; duž obe strane izgrađene su dve mašinske zgrade sa po dva agregata u svakoj. Kapacitet preliva je 9.000 m³/s. Dužina akumulacije je 25 km; njena glavna namena je proizvodnja električne energije. Ova akumulacija pruža relativno ograničene mogućnosti izravnanja (dnevno i nedeljno izravnanje voda), zbog nanosa.

Prateći objekti brane obuhvataju sledeće: četiri temeljna ispusta – tunel za ispuštanje nanosa i poplava, tunel za ispuštanje balvana, riblja staza itd. Ukupni kapacitet temeljnih ispusta je 500 m3/s. HE je protočnog tipa. Minimalni održivi (garantovani) protok je 60 m3/s.

Idejni projekat za revitalizaciju agregata završen je 2009. godine, a zatim je 2013. godine izrađena tenderska dokumentacija. Očekuje se da će kompletna revitalizacija biti završena 2018. godine. Revitalizacija će povećati ukupnu snagu HE za 30 MW. Pored toga je iznad objekta sifona desne mašinske zgrade izgrađena nova kontrolna soba sa razvodnim postrojenjem 110 kV. Ova brana je jedina u slivu Drine opremljena ribljom stazom. Glavne karakteristike HE „Zvornik“ i njenih pratećih objekata su sledeće:[1]

  • akumulacija
ukupna zapremina47,43 Mm3
korisna zapremina21,32 Mm3
kota maksimalnog uspora160,4 mnm
kota normalnog uspora157,3 mnm
minimalni radni nivo155,0 mnm
  • brana
tipbetonska gravitaciona
kota krune164,0 mnm
visina42,0 m
  • HE
tipprotočna
maksimalni pad22,7 m
nominalni pad20,3 m
minimalni pad17,0 m
instalisani protok620 m3/s
instalisana snaga96 MW
srednja godišnja proizvodnja500 GWh
broj agregata4
tip turbineKaplan

Izvor: IWRM Country Report for Serbia, COWI, Stucky and Jaroslav Cerni Water Institute, 2017